Telefon

E-mail

Sklep internetowy

Zapytanie ofertowe

  Długo pracowaliśmy nad procesem realizacji jak najmniej uciążliwym, a jak najbardziej satysfakcjonującym dla klienta. Udało nam się określić kroki, których realizacja pozwala na oszczędność czasu i środków korzystną dla obu stron. Ten proces cały czas ulepszamy, wygląda on tak:

  Etap ustaleń

  • Wykonujemy pokój wzorcowy. Po jego wykonaniu wysłuchamy uwag i przekażemy nasze - które będą zawsze przydatne.
  • Wspólnie określimy termin realizacji produkcji i instalacji realny i akceptowalny dla obu stron, oraz warunki w których da się go zrealizować
  • Ustalimy warunki umowne i  podpiszemy umowę.
  • Wielu z naszych klientów finansuje swoje zakupy poprzez leasing. Współpracujemy z 2 wyspecjalizowanymi firmami, do których kontakt możemy udostępnić

  Etap realizacji

  • Wykonamy rysunki warsztatowe mebli do akceptacji – jeśli jest taka potrzeba
  • Ustalamy osoby odpowiedzialne ze strony WH Plus do kontaktu z odpowiednią osoba ze strony inwestora. Zawsze są to te same osoby, które poznały już projekt na etapie ofertowania i optymalizacji. Są to osoby wymienione w arkuszu oferty.
  • Jeśli jest taka potrzeba, to proponujemy podział kontraktu na etapy, aby łatwiej było kontrolować postęp prac.
  • Reagujemy na bieżąco na zmiany i trudności, które niestety pojawiają się zawsze. Mamy duże doświadczenie we współpracy z innymi ekipami na budowie.

  Dzięki powyższemu kończymy pracę w terminie i prosimy o referencje.

  Przed odbiorem końcowym stosujemy własny odbiór wewnętrzny, który zdecydowanie ułatwia ten końcowy z inwestorem.