Godło „Swedish Standard” jest powszechnie rozpoznawalnym i uznawanym w Szwecji i Skandynawii znakiem jakości potwierdzającym stosowanie przez firmy najwyższych standardów zarządzania, bezpieczeństwa pracy, jakości towarów i usług oraz wysokiej moralności płatniczej i biznesowej. Godło przyznawane jest przez Kapitułę Programu po pozytywnym przejściu przez Uczestnika procedury certyfikacyjnej.