Zdarza się że projektanci zastosują materiały właściwe bardziej do użytku prywatnego. Zweryfikujemy to pod kątem ich właściwości i wytrzymałości.